Zorgvervoer
Het Amsterdams Vervoer Collectief verzorgt elke dag zeer specialistisch zorgvervoer voor zorginstellingen en particulieren:

  • Vervoer van cliënten met een 24-uurs zorgvraag
  • Vervoer van chronisch en langdurig zieke kinderen vanaf 0 jaar op een professionele en veilige wijze
  • Vervoer van cliënten onder begeleiding van BIG-geregistreerde verpleegkundigen, Verzorgenden IG
  • Vervoer van cliënten met ontwikkelingsstoornissen of verstandelijke beperkingen, waar nodig onder begeleiding van gekwalificeerd personeel
  • Vervoer van cliënten uit de doelgroepen geriatrie, kwetsbare ouderen en obesitas
  • Vervoer van passagiers in individueel aangepaste rolstoelen

Uit onze ervaringen en vele gesprekken met klanten, aanbieders en uitvoerenden op de zorgmarkt blijkt dat het vervoersaanbod vaak niet goed aansluit op dat wat de klant eigenlijk wil of verwacht. De bekende invulling van personenvervoer is het beste weer te geven als een dunne verbindingslijn tussen het zorgcentrum van de opdrachtgever en het “thuis” van de cliënt. Deze verbindingslijn is vaak moeilijk te beheersen en voor de klant ondoorzichtig.

Wat het AVC onderscheid van anderen
Wat AVC onderscheid van andere personenvervoersondernemingen is dat die dunne verbindingslijn plaatsmaakt voor een bredere “koker van zorgvervoer”. De actievere rol van de vaste chauffeur (en zijn eventuele begeleider) zorgt voor een betere aansluiting tussen de zorgverlening van de opdrachtgever en het thuis van de cliënt. Ten behoeve van cliënten met een 24 uurs zorgvraag, dus óók tijdens vervoer, levert onze zusterorganisatie Amsterdams Zorg Collectief haar BIG geregistreerde verpleegkundigen en Verzorgenden IG om de noodzakelijke, voorbehouden handelingen tijdens ons vervoer te borgen.

Beleid en doelen

Heldcare. Een broedplaats. Incubator. Daar werd het sociaal ondernemerschap van het Amsterdams Vervoer Collectief en haar Friese zuster voor het eerst echt benoemd en herkend! De Theory of Change* werd een écht “aha-erlebnis”. We waren eigenlijk altijd al een sociale onderneming geweest, zonder het zélf zo te zien. Hoe kan dat nou? Het antwoord is simpel. We hebben ons nooit druk gemaakt om ons DNA. We doen het gewoon op onze manier. Samen. Zoals ons gevoel dat ingeeft. We vertrouwen elkaar, zonder het eerst bewezen te krijgen. Onze impactclaim werd geformuleerd, ambitieus en koersbepalend: “Wij laten niemand lopen!” Het is de rode draad voor de toekomst van onze onderneming. Onze inspanning kreeg erkenning, het groeiplan van AVC werd uitgeroepen tot winnaar.

*) De Theory of Change-benadering toetst de theorie van de uitvoerders – want niets is zo praktisch als een goede theorie!

Het Amsterdams Vervoer Collectief compenseert zijn CO2 uitstoot volledig
Wij zijn aangesloten bij de Climate Neutral Group . Wij maken gebruik van hun diensten om ons wagenpark direct en volledig te verduurzamen via hun CO2-compensatie service. Door het betalen van een vaste vergoeding per liter getankte brandstof wordt onze CO2-uitstoot van diezelfde liter volledig gecompenseerd. Met de vergoeding investeren we in één van hun duurzame klimaatprojecten die elders voor eenzelfde hoeveelheid CO2-reductie zorgen. Jaarlijks worden wij hiervoor elk jaar automatisch gecertificeerd door de CNG. Tenslotte, met deze compensatie zorgen we zelfs voor impact die verder gaat dan het klimaat! Met onze bijdrage aan deze projecten dragen we ook bij aan de Social Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.

Mocht u met een specifieke vervoersvraag zitten die u niet zomaar iedereen toevertrouwt? Neemt u vrijblijvend contact op. Samen komen we er wel uit.

Contact & Bedrijfsgegevens
06-50291764
maxkuhner@gmail.com
KvK-nummer 74656724
AGB code 85001039
P-nummer 108722
Amsterdams Vervoer Collectief B.V.
Spillaan 10, 1852 BM Heiloo


Ga hier naar onze andere partners

Amsterdams Zorgcollectief